Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
institutii

Activităţile proiectului „E-manager şcoala plus!”


Activitatea 0. Activităţi de management al proiectului

Activitatea 0.1. Activităţi de implementare şi monitorizare a activităţilor proiectului

      Activitatea 0.2. Activităţi de informare şi publicitate

      Activitatea 0.3. Activităţi de audit

      Activitatea 0.4. Activităţi de achiziţiiActivitatea 1. Realizarea unui studiu calitativ în vederea fundamentării instrumentelor de planificare şi organizare managerială eficientă la nivelul instituţiilor şcolare şi al institutiilor cu funcţii de conducere în domeniul educaţiei la nivel judeţean

      Activitatea 1.1. Stabilirea metodelor calitative de cercetare

      Activitatea 1.2. Elaborarea şi administrarea chestionarelor, a altor instrumente

      Activitatea 1.3. Aplicarea instrumentelor şi colectarea datelor

      Activitatea 1.4. Prelucrarea datelor şi interpretarea rezultatelor

      Activitatea 1.5. Redactarea concluziilor studiului şi elaborarea unui raportActivitatea 2. Proiectarea pedagogică a instrumentelor de planificare şi organizare managerială la nivelul instituţiilor şcolare şi al instituţiilor cu funcţii de conducere în domeniul educaţiei la nivel judeţean

      Activitatea 2.1. Dezvoltarea de instrumente, planuri de acţiune şi moduri de raportări (pentru nivelul
      instituţiilor şcolare gradiniţă / şcoala cu clase I-VIII / liceu)

      Activitatea 2.2. Dezvoltarea de instrumente, planuri de acţiune şi moduri de raportări în masură să
      coordoneze şi să monitorizeze activităţile manageriale din şcoli (pentru nivelul instituţiilor
      cu funcţii de conducere în domeniul educaţiei la nivel judeţean)Activitatea 3. Designul şi dezvoltarea sistemului informatic “E-manager, şcoala plus”

      Activitatea 3.1. Proiectarea sistemului informatic

      Activitatea 3.2. Dezvoltarea tehnică

      Activitatea 3.3. Validarea şi testare iniţială

      Activitatea 3.4. Crearea ghidurilor de lucru pentru instructorii şi cursanţii care vor folosi sistemulActivitatea 4. Formarea profesională a grupului ţintă în domeniul educaţiei la nivel cu tematica „Un management de calitate pentru o şcoală performantă” în vederea pilotării componentelor aplicaţiei “E-manager, şcoala plus”

      Activitatea 4.1. Pregătirea programului de formare continuă pe cele 6 module de formare

      Activitatea 4.2. Crearea specificaţiilor pentru elementele online ale cursurilor

      Activitatea 4.3. Crearea elementelor online ale cursurilor

      Activitatea 4.4. Derularea programului de formare continuă în sistem blended learning şi certificarea
      categoriilor de personal didactic

      Activitatea 4.5. Formarea utilizatorilor în vederea pilotării aplicaţiei “E-manager, şcoala plus”

      Activitatea 4.6. Evaluarea participanţilor şi acordarea certificatelor de absolvireActivitatea 5. Pilotarea componentelor aplicaţiei “E-manager, şcoala plus”


      Activitatea 5.1. Pregătirea pilotării

            Activitatea 5.1.1. Selectarea unităţilor şcolare (gradiniţă / şcoala cu clase I-VIII / liceu) în care se
            va organiza pilotarea aplicaţiei “E-manager, şcoala plus”

            Activitatea 5.1.2. Pregătirea resurselor materiale suport; planificarea şi organizarea activităţilor
            pilotate


      Activitatea 5.2. Pilotarea aplicaţiei

            Activitatea 5.2.1. Pilotarea sub supervizare / monitorizare a funcţionării aplicaţiei informatice

            Activitatea 5.2.2. Colectarea de feedback structurat

            Activitatea 5.2.3. Elaborarea unui raport de monitorizare a pilotării, pe baza feedback-ului anterior

            Activitatea 5.2.4. Designul final al componentelor aplicaţiei informatice în urma pilotării la nivel de
            utilizatoriActivitatea A.6. Diseminarea rezultatelor obţinute prin implementarea proiectului

      Activitatea 6.1. Realizarea şi distribuirea în format hârtie / electronic a materialelor rezultate în proiect

      Activitatea 6.2. Evaluarea utilizării portalului şi a cursurilor

      Activitatea 6.3. Realizarea de articole de specialitate care să prezinte rezultatele proiectului la
      evenimente relevante de profil

      Activitatea 6.4. Organizarea unor seminarii cu reprezentanţi ai categoriilor de actori de la nivelul
      instituţiei partenerului principal

© 2010 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman. Toate drepturile rezervate.